BAKOLSEN SKITREKK - Bakolsen Skitrekk

Gå til innhold
Bakgrunn
BakOlsen skitrekk ble prosjektert, finansiert og igangsatt høsten 1986 i regi av Hansmark Velforening.

Siden oppstart har skitrekket vært drevet som et dugnadsbasert tilbud. Inntekter til vedlikehold og nedbetaling av lån har kommet fra salg av kort i bakken (dagskort/årskort) og diverse tilskudd fra private og offentlige institusjoner.

Det første skitrekket (skitauet) blei skifta ut etter 23 år, det var da nedbetalt og overmodent for utskifting. Mens det gamle skitauet var vanskelig å beherske for de minste, har vårt nye skitrekk vært en suksess også for de aller minste.

I forbindelse med prosjektering «Nye BakOlsen » blei det dannet en ny organisasjon; BakOlsen Skitrekk. Nå blei Fagereng Vel invitert med. De har til nå bidratt med kr 225 000,- til investering. Hansmark Vel og Fagereng Vel stiller etter statuttene med 1 styremedlem hver i BakOlsen sitt styre.

Bruk
BakOlsen  er en tradisjonsrik skibakke. Den var i gamle dager (50‐60 år tilbake) en del av mange områder brukt som uteaktivitet for ungene på Sør‐Tromsøya og ikke minst for Tromsø Folkeskole (Gyllenborg). Alle skidagene ble gjennomført i disse områdene. Sør for BakOlsen fant vi ”Bardon” og ”Ulriken” (en liten og en stor hoppbakke). Nord for BakOlsen, som ligger på det som i gamle dager blei kalt Holt Forskningsstasjon (i dag BioForsk Nord, Holt), fantes ”Eriksen” (i dag Åsgård).

BakOlsen er fortsatt populært som aktivitetsområde for skolene i nærområdet; Bjerkaker, LGA, Fagereng, Sommerlyst, Gyllenborg, Prestvannet og Workinnmarka, som alle ligger i gangavstand fra bakken.

På det meste kan det være mellom 100 og 120 små og store i bakken i helgene. (noe mindre resten av uka). Det er unikt at BakOlsen har vært drevet av foreldre i 25 år. Dette er en tradisjon som vil fortsette med nye generasjoner.  Foreldre som selv benyttet bakken som barn, er nå tilbake i nye roller som vakter, teknisk ansvarlige og administratorer.

Vaktordning
BakOlsen Skitrekk er og vil alltid være dugnadsbasert. En liten gjeng har teknisk/administrative oppgaver, men resten av “kortkjøperne” må stille som vakt. Disse må være over 18 år og vil få opplæring i bakken (erfaren vakt lærer opp ny vakt)Ved normal åpningstid i sesongen vil følgende gjelde: :

2 obligatoriske vakter på “Sesongkort 1”
3 obligatoriske vakter på "Sesongkort 2"
4 obligatoriske vakter på "Sesongkort 3"

I påske og vinterferie vil vi avtale om utvidet åpningstid på frivillig basis.

Tilbake til innholdet